בדיקת זיהום אוויר מכלי רכב

ע"פ החוק במדינת ישראל על כל רכב להיבדק אחת לשנה (רכב חדש לאחר שנתיים) במבחן הרישוי השנתי ("טסט"), אחת מהבדיקות
המבוצעות ברכב הינה בדיקת זיהום אוויר או בשמה המלא בדיקת זיהום אוויר בלתי סביר מכלי רכב.

בדיקת זיהום אוויר מבוצעת לכלי רכב בנזין ודיזל. בדיקות אלו מבוצעות בהתאם לתקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב) התשע"ב 2012,
ונכנסו לתוקפן החל מתאריך 1/9/12, תקנות אלו מפורסמות באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.

מטרת הבדיקה הינה עמידה בערכי הפליטה, תקינות ושלמות של מערכת הפליטה ומערכת בקרת הפליטות לפי תקנות אלו.

בדיקות זיהום האוויר נחלקות לשני סוגים עיקריים:

1. בדיקות זיהום אוויר בלתי סביר מרכב בו מותקן מנוע דיזל - לחץ כאן.

2. בדיקות זיהום אוויר בלתי סביר מרכב בו מותקן מנוע בנזין (כולל רכב הפועל באמצעות גז) - לחץ כאן.