בדיקת זיהום אוויר מרכב דיזל

זיהום האוויר מרכב אשר מותקן בו מנוע דיזל הינו פליטת העשן.

הערך הנבדק בפליטת העשן הינו ערך בליעת האור, זהו ערך למדידת חסימת מעבר האור הנמבדד ביחידות למטר (m-1).

ככל שהערך גבוה יותר כך חסימת מעבר האור גבוהה יותר, קרי העשן שחור יותר, טווח הערכים הינו 0-4, כאשר 4 מסמל
חסימת אור מירבית ו-0 מסמל חסימת אור מינימאלית.

בדיקה זו נעשית בהאצה חופשית, זוהי שיטת בדיקה הכוללת האצת המנוע ברכב שאינו בתנוע וגלגליו אינם נעים.

ערך בליעת הואר נבדק בטווח ההאצה החופשית משתנה בין כלי הרכב ונבדק ע"פ הוראות היצרן (רשימת הערכים)*,
טווח זה הינו מהירות הסל"ד המוגברת (
cutoff speed) והיא מוגדרת כטווח המהירות הגבוהה ברכב.

בנוסף, יש לבדוק שטמפרטורת העבודה של הרכב נמדדת ע"פ הוראות היצרן (רשימת הערכים)*, לפני תחילת הבדיקה.

*במידה ולא מופיע ערך בליעת האור ברשימת הערכים, ו/או טמפרטורת העבודה של מנוע הרכב, ערכי הבדיקה

הינם כפי שמצוינים בתקנות אוויר נקי של משרד הגנת הסביבה.